Tjenester

Fast eiendom

Fosaas har bistått selskaper, sameier, næringsdrivende og privatpersoner over hele landet i nær sagt alle typer oppdrag og tvister relatert til fast eiendom.

Eiendomsutvikling

Fosaas bistår i mindre og større saker – enten det gjelder fradeling av tomt på egen eiendom for oppføring av hus eller hytte, eller (…)

Eiendomsmegling

Fosaas har lang erfaring med eiendomsmeglertjenester enten dette gjelder  jord- og skogbrukseiendommer eller tomtearealer.

Forvaltningsrett

Fosaas har god innsikt i statens forvaltningspraksis bl.a. som tidligere konsulent i Justisdepartementet. Fosaas har senere (…)

Tvisteløsning

Rådgivningen har både som formål å unngå at tvister oppstår, og å begrense best mulig skadevirkningene når en tvist først har oppstått. 

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957