Tvisteløsning

Rådgivningen har både som formål å unngå at tvister oppstår, og å begrense best mulig skadevirkningene når en tvist først har oppstått. Tvisteløsning gjennom domstolene er både uforutsigbart, tidkrevende og kostbart, og bør aldri være det man først griper til. Mye kan normalt oppnås gjennom forhandlinger – selv i svært vanskelige saker, men det krever innsikt, kreativitet, forhandlingsevne og tålmodighet for å nå frem til minnelige løsninger som tjener klientens interesser.

Advokat Fosaas har bred erfaring med tvisteløsning – både utenfor våre domstoler, som for domstolene.

    Kontakt Fosaas

    Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

    oddvar@fosaas.no
    +47 92292957