Oddvar Fosaas

Utdannelse

 • Juridisk embetseksamen fra UiO i 1974
 • Spesialfag i bygnings- og ekspropriasjonsrett
 • Advokatbevilling i 1977
 • Prøvesaker for Norges Høyesterett i 1983 og 1984

Praksis

 • Justisdepartementets adm. avd. 1975-76
 • Advokat fullmektig hos h. r. adv. Knut Lassen, Norges Bondelags jur. avd. 1976 -1977
 • Advokat i Norges Bondelags jur. avd. 1977-1979
 • Partner i Advokatfirma Hodneland & Co (nå Bing Hodneland advokatselskap DA) (1979-1990)
 • Partner i Advokatfirma Hersløv, Flod & Co 1996 – 2004
 • Partner i Advokatfirma Arvesen & Co 2004 -2009
 • Omfattende rådgivnings-, forhandlings- og prosedyreerfaring innen fast eiendoms rettsforhold med hovedvekt på ekspropriasjon og skjønn, jordskifte- og høyfjellssaker, konsesjons- og odelssaker, herunder arv og generasjonsskifte
 • Landsdekkende kurs-og foredragsholder i regi av Norges Bondelag
 • Stifter av og arbeidende styreformann i
  • skolestiftelser (Nye Heltberg Gymnas og Oslo Montesorri Grunnskole)
  • selskap innen medisinsk/poliklinisk virksomhet
  • norske eiendomsselskap
 • Faglig ansvarlig for eiendomsmeglervirksomhet

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957