hvorfor velge Fosaas?

 • Solid kompetanse, lang erfaring og innsikt innenfor sine arbeidsområder
 • Forhandlingsvant og løsningsorientert
 • Praktisk tilnærming til oppgavene
 • Stor arbeidsinnsats og tett oppfølgning av klienten
 • Rådgivningens fremste formål; å forebygge tvister
 • Resultatorientert
 • Kostnadsbevisst
 • Serviceorientert innenfor en ledig arbeidsform

Advokat Fosaas er medlem av Den Norske Advokatforening, og er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Advokat Fosaas har obligatorisk sikkerhetsstillatelse gjennom Chartis, og som dekker yrkesansvaret.

Advokat Fosaas har nødvendig forsikring som eiendomsmegler gjennom Advokatforeningens sikkerhetsordninger.

  Kontakt Fosaas

  Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

  oddvar@fosaas.no
  +47 92292957