Forvaltningsrett

Fosaas har god innsikt i statens forvaltningspraksis bl.a. som tidligere konsulent i Justisdepartementet.

Fosaas har senere gjennom sin advokatpraksis opparbeidet seg bred erfaring i forhold til den offentlige forvaltning i kommuner, fylker og staten.

Fosaas kan bistå i saker som bl a knytter seg til:

  • Jord- og skogbruksforvaltningen, med utgangspunkt i jord – og konsesjonslovgivningen
  • Plan – og bygningsmyndighetene ut fra plan – og bygningsloven
  • Justisforvaltningen
  • Andre typer søknader til offentlige myndigheter
  • Klage til overordnet forvaltningsorgan ved avslag på søknad
  • Klage til Sivilombudsmannen
  • Forhandlinger
  • Kontrakter
  • Behandling av tvister for domstolene

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
Forneburingen 7, 2. etg. 1360 Fornebu
+47 67 53 18 00