Timesatser og betingelser

Gratis Advokathjelp

Den Norske Advokatforening anbefaler sine medlemmer å gi inntil 30 minutter gratis rådgivning. Fosaas vil bistå deg gratis med råd og svar på spørsmål innenfor denne tidsramme.
Dersom sakens kompleksitet tilsier at det blir nødvendig å gå videre med saken, beregnes salær kun for medgått tid utover tidsrammen på 30 minutter.

Benytt gjerne kontaktskjemaet, der du kan sende inn en forespørsel før et eventuelt møte i saken.

Rettshjelpsforsikring

Ved tvister knyttet til fast eiendom, kan rettshjelpsforsikringen dekke dine utgifter til advokat. Norske forsikringsselskap har normalt rettshjelpsdekning knyttet til:

 • Fritidsboligforsikring
 • Huseierforsikring
 • Innboforsikring
 • Motorvognforsikring
 • Fritidsbåtforsikring
 • Landbruksforsikring

Det innebærer at forsikringsselskapet – dersom det har oppstått en tvist – dekker

 • utgifter til advokat
 • gebyr til retten
 • honorar til sakkyndige oppnevnt av retten
 • møtegodtgjørelse for vitner i saken

I forvaltningssak (sak i forhold til det offentlige) vil tvist ikke foreligge før alle klagemuligheter er blitt benyttet.
En tvist betyr i utgangspunktet at et fremsatt krav er blitt avslått av motparten.

Rettshjelpen dekker ikke

 • Idømte saksomkostninger
 • Rettsgebyret ved anke og/eller kjæremål

Den samlede erstatning er normalt kr 80.000 – selv om det er flere parter i saken. Egenandelen er vanligvis kr 2000 – 4000, med tillegg av 20% av det overskytende omkostningsbeløp. Melding må sendes selskapet snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert.

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957