FOSAAS Advokatfirma MNA

Fosaas bistår vesentlig med juridisk rådgivning og prosedyre for private, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn, jordskifte-, konsesjons- og odelsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arv og skifte, samt forretningsjuridiske spørsmål .

Firmaet yter bistand til privatpersoner, grunneierlag, foreninger og organisasjoner, selskaper og bedrifter. 

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957