Fosaas Advokatfirma

Fosaas bistår vesentlig med juridisk rådgivning og prosedyre for private, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn, jordskifte-, konsesjons- og odelsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arv og skifte, samt generell forretningsjuss.

Firmaet yter bistand til privatpersoner, grunneierlag, foreninger og organisasjoner, selskaper, bedrifter i inn- og utland, og utenlandske institusjoner i Norge.

I de senere år også rådgivning for norske eiendomsselskapers virksomhet i utlandet, for utenlandske entreprenører, og som rådgiver og mellommann ved norske institusjonelle og private investorers kjøp av eiendom i utlandet.

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
Forneburingen 7, 2. etg. 1360 Fornebu
+47 67 53 18 00