Fast eiendom

Fosaas har bistått selskaper, sameier, næringsdrivende og privatpersoner over hele landet i nær sagt alle typer oppdrag og tvister relatert til fast eiendom. Det være seg ved ekspropriasjon av privat eiendom til ulike typer offentlige formål eller i tvister om eiendomsretten til grunn.

Ved opprettelse av statseiendomsrett i Breheimen Vest/Jostedals-breen, bisto han det store flertall av grunneiere og grunneierlag med forhandlinger og tvisteløsning for domstolene for å få fastlagt grensene for den private eiendomsrett mot høyfjellet.

Han har blant annet representert grunneiersiden i store saker om ekspropriasjon i tilknytning til E-18 gjennom Vestfold, E-6 gjennom Gudbrandsdalen, ved ekspropriasjon i tilknytning til Nato-anlegg i Nord-Norge, erstatning for fallrettigheter i Otta-vassdraget, store kraftledningsskjønn som Nore – Sverige m.fl. Fosaas har alltid stått på den private side mot stat, fylke eller kommune.

Fosaas tilbyr bistand innen:

 • Jord- og skogbruk
  • Odels- og åsetesrett
  • Arv og skifte
  • Jord- og konsesjon
  • Forpaktning / jordleie
  • Kjøp og salg
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
 • Næringseiendom
 • Bolig og hytte
  • Plan- og bygningsrett
  • Regulering
  • Byggesaker
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Vassdragsrett
 • Jordskifte
 • Grensegang
 • Deling av grunn
 • Naborett
 • Servitutter
 • Bruksrettigheter
 • Veirett
 • Tomtefeste
 • Tinglysning
 • Pantsettelse

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957