Eiendomsutvikling

Fosaas bistår i mindre og større saker – enten det gjelder fradeling av tomt på egen eiendom for oppføring av hus eller hytte, eller det gjelder forhandlinger med grunneier om kjøp av grunnarealer med sikte på tomteutvikling og salg av tomt med eller uten bebyggelse.

Fosaas tilbyr bistand med bl.a.:

 • Grunneierrettslige spørsmål
  • Forhandlinger
  • Kontrakter
  • Fradeling av grunn
  • Jordskifte
  • Ekspropriasjon
 • Offentligrettslige spørsmål
  • Plan, regulerings- og bygningsrett
  • Søknader til offentlige myndigheter
  • Klagesaker
 • Finansiering
 • Eiendomsmegling

Kontakt Fosaas

Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

oddvar@fosaas.no
+47 92292957