Timesatser og betingelser

Fosaas vil til enhver tid vurdere om klientoppdraget ligger innenfor firmaets kompetanse- og erfaringsområde. Salærberegningen vil som utgangspunkt beregnes ut fra medgått tid.
Oppdragets art og vanskelighetsgrad, tilgjengelig tid for utførelse av oppdraget, oppdragets resultat og de verdier oppdraget gjelder, vil imidlertid også kunne tas i betraktning ved den endelige salæravregningen.

Dette vil også innebære at salæret for enklere saker og/eller der klienten har en relativt svak økonomi, vil kunne bli satt lavere enn hva som er det generelle utgangspunkt.

Veiledende timepriser (eksl. MVA) er tilgjengelige ved forespørsel til kontoret.

Internasjonale oppdrag kan prises særskilt i tilknytning til det enkelte oppdrag.

Fosaas påtar seg ikke oppdrag etter ”no cure no pay”- prinsippet eller oppdrag hvor salæret bare fastsettes etter en prosentsats eller som del av oppdragets økonomiske resultat.

Utgifter i tilknytning til oppdraget, som reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.m vil bli belastet i tillegg.

Det vil for de fleste oppdrag bli laget en egen formell oppdragbekreftelse, som gjelder for hvert oppdrag, dersom annet ikke er avtalt. Oppdragsbekreftelsen inneholder bl a de avtalte timepriser og en nærmere beskrivelse av oppdraget.

De Alminnelige oppdragvilkår gjelder for utførelsen av ethvert oppdrag med mindre annet ikke er skriftlig avtalt. De Alminnelige oppdragsvilkår finner du her.

    Kontakt Fosaas

    Fosaas vil svare på din henvendelse ved mottagelse av din melding. Gjelder det en sak som haster spesielt, vennligst ring.

    oddvar@fosaas.no
    Forneburingen 7, 2. etg. 1360 Fornebu
    +47 67 53 18 00